Diagnostyka i tuning rakiet tenisowych Wrocław


Diagnostyka rakiet

Do przeprowadzenia diagnostyki rakiety tenisowej służy urządzenie CDR - Centrum Diagnostyki Rakiet.

Przy pomocy tego urządzenia można dokonać pomiaru następujących parametrów rakiety:

- ciężar

- dynamiczne natężenie naciągu

- sztywność ramy

- balans

- swingweight / waga dynamiczna /

Producenci w swoich technologiach wpływają na trzy podstawowe parametry rakiety - sztywność ramy,wagę ramy i rozłożenie ciężaru w ramie..Te parametry mają zasadniczy wpływ na siłę uderzenia ,kontrolę , komfort i czucie w trakcie gry.

Ogólnie można powiedzieć , że kto gra siłowo potrzebuje sztywniejszą rakietę , kto lubi komfort lub boli go ręka powinien grać ramą bardziej miękką.

Diagnostykę warto przeprowadzić dla kontroli parametrów rakiety , dla porównania parametrów różnych modeli różnych rakiet , przy zmianie rakiety , aby porównać parametry dotychczasowej i nowej rakiety.

Wynikiem diagnostyki jest określenie w jakim stopniu rakieta daje nam siłę , kontrolę i jak jest manewrowana.Te wartości są podane w protokole z diagnostyki.


Tuning rakiet

Po zdiagnozowaniu rakiety można przeprowadzić tuning rakiety. Jest to zespół czynności, który zmienia parametry rakiety lub ujednolica parametry dwóch lub więcej rakiet.Przy tuningu bierze się też pod uwagę styl i poziom gry , technikę uderzeń , historię kontuzji, mocne i słabe strony zawodnika , używane w przeszłości rakiety

Tuningiem nie można zmienić sztywności ramy.